Trivsel

Ordningsregler

Att bo in en bostadsrättsförening innebär inte bara ett gemensamt ansvar för skötsel av fastighet och ekonomi. Det innebär naturligtvis även att man måste visa hänsyn – vi alla vill ju trivas där vi bor.

De grundläggande reglerna i föreningen samt de rättigheter och skyldigheter som du har som medlem följer av lag. Reglerna för vår förening framgår av stadgarna som ligger i linje med gällande lagstiftning. Varje medlem bör känna till dem.

Nedan finns ett antal mycket viktiga punkter att förhålla sig till, utöver stadgar och lag.

Visa hänsyn och stör inte dina grannar

Enligt SBC, Sveriges Bostadsrätters Centralorganisation, gäller: Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen såsom t ex i trapphus, hiss och tvättstuga. Reglerna gäller dygnet runt och är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen.

Tänker du/ni ha fest i lägenheten, informera grannarna i förväg så har de större förståelse! Sätt t ex upp en lapp på anslagstavlan i entrén.

På balkongen får man grilla men endast med el-grill. Vädringsbalkongerna är till för allas trivsel. Rökning är inte tillåten och man slänger inte ned fimpar på gården.

Kontakta störningsjouren vid störningar

Om du upplever att en granne stör inom fastigheten ska du i första hand kontakta Störningsjouren som föreningen har avtal med.

Kontakta dem direkt på nummer:

08-568 214 00

De har öppet måndag till söndag kl 20:00-06:00. Om du vill kontakta dem under kontorstid ringer du 08-645 00 35.

Sopor och avfall

Soprummet finns till höger om port 17 och din nyckel fungerar dit. Det är viktigt att vi hjälps åt och följer anvisningarna så att det inte samlas sopor på hög i soprummet.

Det finns i dagsläget 2 stycken 660-kärl avsedda för medlemmars hushållssopor. Dessa är tydligt markerade i soprummet. Övriga kärl är avsedda för föreningens butiker och där får INTE medlemmar slänga hushuållssopor. Tömning sker på förmiddagen på måndagar och torsdagar. Leverantör är Stockholm Vatten.

Tidningar och papper lämnas i behållaren i soprummet som nås från S:t Eriksplan. Observera att du INTE får lämna kartong/wellpapp i behållaren. Tömning sker på tisdagar och fredagar. Leverantör är SITA.

Wellpapp/kartong, Glas, Trä samt annat övrigt avfall får absolut INTE slängas i soprummet av boende utan ska slängas på återvinningscenteral (ÅVC). Närmsta returstation ligger utanför Konsum på Tomtebogatan.

Brandskydd och eldstäder

Flera lägenheter har eldstad. Om eldstad och rökgångar till eldstad är besiktigade och godkända är det tillåtet att elda, i annat fall råder eldningsförbud.

Samråd med styrelsen om du är osäker på vad som gäller för din eldstad eller då du har för avsikt att besiktiga din eldstad.

Tänk på att brandvarnare i lägenheten kan rädda liv. Se därför till att det finns fungerande brandvarnare installerade i lägenheten!

Tänk även på att…

  • Vid ombyggnads- eller renoveringsarbete i lägenheten följer vi ordningsreglerna som står på denna hemsida
  • Dörrmattor, skor, soppåsar etc har vi inne i lägenheten, inte i trapphuset.
  • Visa hänsyn genom att respektera boknings- och städreglerna i tvättstugan
  • Fönsterglas, tätningslist, målning av fönsterbågar mellan fönsterglasen och insidan samt karmens insida ingår i medlemmarnas underhållsansvar
  • Lufta handdukstork och element regelbundet

Gemensam skötsel

Vi som bor i huset måste även hjälpas åt för att hålla vårt hus i gott skick. På så sätt minskar vi utgifter för skötsel och ökar trivseln. Några viktiga punkter:

El och säkringar

Det finns 3 huvudsäkringar per lägenhet och dessa finns i el-rummet som endast styrelsen har tillträde till. Om strömmen går hos någon medlem kontakta styrelsen som då kan hjälpa till att byta huvudsäkring.

Innan styrelsen kontaktas kontrollera först att jordfelsbrytaren som sitter i säkringsskåpet i lägenheten inte har brutit strömmen. När den slår ifrån stängs all ström i lägenheten av.

Hissarna

Hissarna är anpassade för persontransporter. Mycket tunga och skrymmande möbler och vitvaror bör fraktas via trappen. Efter användning returneras hissen till plan 0.

Gården

Föreningens medlemmar tar gemensamt hand om gården. Vi försöker anordna städdagar åtminstone en och ibland vid två tillfällen per år.

Under denna dag genomför vi mindre reparationer, städning av gemensamma utrymmen, fönsterputsning, trädgårdsskötsel m m. Ju fler vi är desto fortare går det och roligare blir det.

Ansvaret för gräsklippning delas av alla medlemmar. Alla hjälps alltså åt men här finns inget uppgjort schema utan vi kör under principen ”att man hjälper till när man ser att det behövs”. Gräsklipparen står i trädgårdsförrådet bredvid tvättstugan i källaren.

Ansvaret för snöskottning och sandning är utlagt på entreprenad, men om du uppmärksammar is eller snö som kan ramla ner och skada någon så kontakta omedelbart styrelsen.

Till sist

Att bo i en bostadsrättsförening är en av de mest fördelaktiga och fria boendeformer som finns. Det bygger på att alla drar sitt strå till stacken samt utnyttjar den medbestämmanderätt som alla medlemmar har. Att sitta i styrelsen ger naturligtvis ännu större möjligheter att påverka.

Låt oss alla fortsätta skapa trivsel i föreningen, bra boendemiljö, visa hänsyn samt hålla föreningens ekonomi och fastighet i gott skick.

Det är mycket säkrare och trevligare i en förening där alla hjälps åt att se till att inte obehöriga kommer in, d v s lämna inte öppna portar obevakade och var uppmärksam på att dörrarna verkligen stängs ordenligt efter er. Vi har varit mycket förskonade från inbrott men det gamla ordspråket ”tillfället gör tjuven” stämmer tyvärr.

Hälsningar, Styrelsen