Styrelsen

Om styrelsen och valberedningen

Styrelsen är vald av föreningens medlemmar för att representera medlemmarnas intressen i enighet med våra stadgar. Alla medlemmar bör vid något tillfälle ha suttit i styrelsen, antingen som ledamot eller som suppleant. Styrelsen väljs av föreningens medlemmar på årsstämman.

Styrelsen träffas normalt en gång i månaden för att avhandla ett diskutera och ta beslut inom ett antal frekvent förekommande områden som till exempel teknisk förvaltning, ekonomi, våra butikslokaler, medlemsfrågor etc.

Valberedningen ansvarar för att bereda styrelsen samt lämna förslag på ledamöter och suppleanter på årsstämman. Vid intresse eller frågor om att sitta i styrelsen – kontakta valberedningen!

Förtroendevalda för verksamhetsåret 2021-2022

Ledamöter (ansvarsområden)

  • Dan Briger (Ordförande och Teknisk Förvaltning)
  • Petter Åman (Ekonomi, IT/Adm och överlåtelser/andrahandsansökningar)
  • Marie Karlsson (Sekreterare, kommunikation till medlemmar)
  • Eva Nielsen (Lokalhyresgäster)
  • Calle Högås (Teknisk Förvaltning och medlemsfrågor)

Suppleanter (ansvarsområden)

  • Peter Munck (Gården)
  • Niklas Gustafsson (Support Teknisk förvaltning)

Valberedningen

  • Per Jonsson (Sammankallande)
  • Amanda Heintze
  • Fredric Franco

För att komma i kontakt med styrelsen, skicka ett mail till styrelsen@loket7.nu

Kontaktuppgifter till respektive individ brukar finnas i anslagstavlan