Renovering

Ansök innan du börjar

Om du ska renovera din lägenhet är det viktigt att följa våra regler och rutiner. Felaktigt utförda renoveringar kan leda till vattenskador, skador på fastigheten eller andra bekymmer som vi i största möjligaste mån vill undvika. Därför är det viktigt att alla renoveringar kontrolleras och godkänns av styrelsen innan de påbörjas.

Innan du påbörjar din renovering ska du anmäla den och ansöka om godkännande till styrelsen via denna blankett:

Blanketten ska fyllas i och undertecknas av bostadsrättsinnehavaren och mailas till styrelsen, alternativt läggs i styrelsebrevlådan, minst 4 veckor innan renoveringsarbetet beräknas påbörjas.

Inför, under samt efter renoveringen används även nedan checklista för att säkerställa hela processen:

Anlita behöriga hantverkare

Det viktigt att ombyggnad eller renovering utförs fackmannamässigt, att det sker i enlighet med de regler och byggnormer som gäller samt i enighet med föreningens stadgar.

Tänk på att du måste se till att entreprenörer du anlitar har en ansvarsförsäkring med fullgoda garantier. Kontrollera att företaget har en gällande (betald) ansvarsförsäkring, även kallat ansvarsbevis. Vi är måna om att byggnadsarbetena utförs så att det stör våra medlemmar så lite som möjligt.

Exempel på ombyggnation eller renovering som kräver styrelsens godkännande:

 • Förändring i planlösning
 • Ingrepp i bärande väggar/konstruktion inklusive håltagning
 • Alla typer av ingrepp i våtrum (badrum, tvättstuga etc.)
 • Ändringar av befintliga ledningar för vatten och avlopp
 • Ändringar av befintliga ledningar/utrustning för värme (golvvärme, radiatorer etc.)
 • Ändringar av befintliga ledningar/utrustning för ventilation
 • Ändringar av fasta elinstallationer
 • Om arbetet kan förväntas innebära att el/vatten/värme behöver stängas av centralt i fastigheten

Exempel på ombyggnation eller renovering som ej kräver styrelsens godkännande: 

 • Ytskikt på golv, väggar och tak i lägenheten (ej inkluderat ytskikt i våtrum)
 • Köksinventarier, såsom byte köksskåp, skåpinredning och garderober
 • Inredning, kranar och vitvaror i kök, WC och badrum
 • Byte av badrumsporslin, kranar och installation av tvättmaskin
 • Enkla elarbeten, som man får göra själv enligt elsäkerhetsverket till exempel byte av vägguttag/strömbrytare

Visa hänsyn och följ ordningsregler

Vid alla omfattande renoveringar som innebär störningar för övriga boende, måste du i förväg informera dina grannar i form av ett meddelande vid entrén, på anslagstavlan i trapphuset samt i hissarna i båda uppgångarna. Ange vilken lägenhet det gäller, hur länge arbetet beräknas pågå och gärna även kontaktinformation till dig.

 • Vid badrumsrenoveringar krävs att arbetet utförs enligt de regler som branschföretagen arbetat fram (VVS-företagen, GVK och Byggkeramikrådet) för att din bostadsrättsförsäkring ska gälla. Entreprenören som anlitas för arbeten i våtutrymmen måste följa branschregler för Säker Vatteninstallation. Använd därför enbart auktoriserade entreprenörer.
 • Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig/auktoriserad elektriker.
 • Ombyggnad eller andra ingrepp i VVS-system får endast utföras av behörig VVSmontör som följer branschregler för Säker Vatteninstallation.
 • Byggarbeten ska utföras av behörig firma, med för arbetet samtliga erforderliga behörigheter. Vid ingrepp i bärande väggar eller bjälklag ska konstruktionsberäkningar utföras av behörig konstruktör. Kostnaden för detta står lägenhetsinnehavaren för.
 • Byggmaterial och utrustning måste förvaras i bostaden. Ingen förvaring är tillåten i trapphuset eller i cykelrummet.
 • Allt arbete måste utföras inne i bostaden. Det är inte tillåtet att utföra arbeten i trapphuset eller i cykelrummet.
 • Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att tillse att städning utförs löpande under arbetets gång och efter arbetet slutförts, både i och utanför fastigheten.
 • Hissen ska skyddas genom att den invändigt täcks med skyddspapper eller liknande på både väggar och golv så inga skador uppstår. Skulle skador uppstå så måste bostadsrättsinnehavaren bekosta återställandet av hissen. 
 • Byggavfall ska tas om hand så att störning och nedsmutsning minimeras för övriga medlemmar i föreningen. Bortforsling ska ske regelbundet, minst varje vecka. Detsamma gäller för byggavfall utanför huset i t.ex. Big Bags.
 • Byggavfall får ej förvaras så att de försvårar in- och utpassering i entrén. Byggavfall får inte heller placeras framför entréer till soprum eller cykelförråd eller på gräsmattorna.
 • Arbete som avger störande ljud ska ske mellan kl. 7-18 på vardagar.
 • Vid behov av el- eller vattenavstängning skall styrelsen kontaktas för att komma överens om datum och tid för avstängning. Det är medlemmens ansvar att sätta upp lappar om el- eller vattenavstängning. Denna information ska vara ute minst en vecka före planerad avstängning i form av ett meddelande vid entrén, på anslagstavlan i trapphuset samt i bägge uppgångars hissar. Planerade avstängningar får endast ske vardagar 08:30-11.00 då våra lokalhyresgäster är beroende av vattentillgång i sin verksamhet. 
 • El och vattenavstängningar ska hållas så korta som möjligt och tidpunkten för avstängningen bör preciseras inom ett tidsspann på högst två timmar.

Till sist – lycka till!

Lycka till med din renovering! Vi i styrelsen finns alltid tillgängliga om du har frågor eller är osäker på hur du ska agera. Hör hellre med oss en gång för mycket än en gång för lite.

Annons
%d bloggare gillar detta: