Byggnad och gård

Skötsel och felanmälan

Löpande fastighetsskötsel utförs av vår leverantör Loudden. Felanmälan vid t.ex. trasiga lampor i trapphuset, fel i tvättstugan eller liknande kan göras direkt och enklast på felanmalan@loudden.se.

Loudden kan även hjälpa dig vid fel i lägenheten. Som bostadsrättsinnehavare står du själv kostnaden för de flesta åtgärder i lägenheten.

Det går även bra att kontakta Loudden på Telefon: 08-545 415 54 (se louddens hemsida för telefontider). Övrig tid kan Jourmontör AB 08-657 77 22 kontaktas för akuta ärenden.

Vi som bor i huset måste även hjälpas åt för att hålla vårt hus i gott skick. På så sätt minskar vi utgifter för skötsel och ökar trivseln.

El och säkringar

Det finns 3 huvudsäkringar per lägenhet och dessa finns i elrummet som endast styrelsen har tillträde till. Om strömmen går hos någon medlem kontakta styrelsen som då kan hjälpa till att byta huvudsäkring.

Innan styrelsen kontaktas kontrollera först att jordfelsbrytaren som sitter i säkringsskåpet i lägenheten inte har brutit strömmen. När den slår ifrån stängs all ström i lägenheten av.

Ventilation

Huset har ett ventilationssystem i form av mekanisk frånluft (utsug) i kök och badrum, i köket via köksfläkten och i badrummet via takventilen. Systemet styrs via köksfläkten (modell Essvent fläkt i de flesta lägenheter). Lufttillförsel sker via spaltventiler i fönstren. För att ventilationen skall fungera optimalt måste köksfläkten alltid vara påslagen, dock räcker lägsta nivå.

Den som avser att byta ut befintlig Essvent fläkt måste se till att ny köksfläkt har samma teknik och egenskaper som den befintliga Essvent fläkten. Annan typ av fläkt får inte installeras, då ventilationssystemet i så fall upphör att fungera.

Den som avser att byta köksfläkt, eller på annat sätt vidta åtgärd i ventilationssystemet, är skyldig att före åtgärd inhämta godkännande från styrelsen.

Löpande rengöring av fläktanordningen, som bör utföras minst varje år, är det lägenhetsinnehavaren som svarar för.

Värme och vatten

Vår fastighet värms av fjärrvärme som är vattenburen genom fastigheten. Värmen regleras efter temperaturen och när det blir kallare kan det ofta upplevas att det tar lite tid innan värmen kommer igång ordentligt.

Efter sommaren har elementen stått avstängda en längre tid. På hösten när värmen sätts på igen kan det bildas luftfickor som gör att elementen inte blir riktigt varma. För att lufta elementen behöver du en elementnyckel eller en platt skruvmejsel och ett glas för att fånga upp vattnet. När det slutat pysa luft och istället bara kommer vatten i ett jämt flöde kan du skruva åt ventilen igen. Se http://www.luftaelement.se/.

Eldstäder

Alla våra lägenheter har eldstäder. Eldstäder och tillhörande kanalerna ingår inte i föreningens centrala system då fastigheten värms av fjärrvärme. Alla eldstäder var plomberade av den förra fastighetsägaren när föreningen skapades.

Styrelsen har dock tillåtit medlemmar att med godkända sotares hjälp öppna upp sina eldstäder om det kan ske på ett sätt som uppfyller dagens säkerhetskrav som ändrats mycket jämfört med de regler som gällde när de en gång byggdes. Kostnaden för att öppna upp och brandsäkra både eldstäder samt tillhörande kanaler måste den enskilde medlemmen stå för.

Även eventuella åtgärder som skulle krävas vid sotning och kontroll av eldstäder måste betalas av medlem som valt att öppna upp sin eldstad. Föreningen ansvarar dock för löpande sotning och kontroll av samtliga eldstäder (både öppna och plomberade) i enighet med gällande regler.

Att elda rätt kräver rätt kunskaper. Nedan finns information och råd om hur du bäst eldar i kakelugnar och öppna spisar.

Hissar

Hissarna i port 15 och 17 är anpassade för persontransporter. Mycket tunga och skrymmande möbler och vitvaror bör fraktas via trappen. Efter användning returneras hissen till plan 0.

Bredband och WiFi

Bredband ingår i månadsavgiften, föreningen har avtal med Bahnhof som levererar bredband fiber med hastighet upp till 1 Gbit/s till alla lägenheter.

För att dra nytta av bredbandet måste varje enskild medlem ansluta sig genom att kontakta Bahnhofs kundtjänst på 010-510 00 00 eller via bahnhof.se/support och uppge att aktivering ska göras hos Brf Loket 7. Detta gäller även vid medlemsöverlåtelser och i synnerhet vid inkoppling av en ny router. Då krävs även det lösenord som uppgavs när aktivering en gång skedde.

Varje medlem har ett eget kundkonto, Mina Sidor, där man kan anmäla fel och eventuellt beställa flera tjänster utöver de som föreningen står för.

I varje lägenhet sitter ett modem eller tjänsteväljare, vanligtvis ovanför porten, dit en datakabel kan kopplas till en dator. För att få trådlöst nätvärk (WiFi) går det bra att koppla in valfri router eller mesh nätverk (föreningen står inte för router).

Avfallshantering

Soprummet finns till höger om port 17 och din nyckel fungerar dit. Det är viktigt att vi hjälps åt och följer anvisningarna så att det inte samlas sopor på hög i soprummet.

Det finns i dagsläget 2 stycken 660-kärl avsedda för medlemmars hushållssopor. Dessa är tydligt markerade i soprummet. Övriga kärl är avsedda för föreningens butiker och där får INTE medlemmar slänga hushuållssopor. Tömning sker på förmiddagen på måndagar och torsdagar. Leverantör är Stockholm Vatten.

Tidningar och papper lämnas i behållaren i soprummet som nås från S:t Eriksplan. Observera att du INTE får lämna kartong/wellpapp i behållaren. Tömning sker på tisdagar och fredagar. Leverantör är SITA.

Wellpapp/kartong, Glas, Trä samt annat övrigt avfall får absolut INTE slängas i soprummet av boende utan ska slängas på återvinningscenteral (ÅVC). Närmsta returstation ligger utanför Konsum på Tomtebogatan.

TV

Det finns väldigt många sätt att se på TV nuförtiden. I det vanliga tv uttaget levereras det digitala grund-utbudet från det fria marknätet. Där kan man se de vanligaste kanalerna med en TV med inbyggd digitalbox. Vill man ha ännu fler kanaler via tv-uttaget kan man teckna ett enskilt avtal med Boxer.

Vill man istället ha TV kanaler levererade via fibernätet kan man teckna ett enskilt avtal med Bahnhof. Alternativt kan man abonnera på valfri Play-tjänst via sitt bredband och koppla det direkt till sin Smart-TV, AppleTV, Chromecast eller liknande teknik.

Förrådsutrymmen

Samtliga bostadsrättshavare har rätt till ett eget förråd på vind eller i källare enligt våra stadgar. Föreningen har även tre större förråd vilka hyrs ut till medlemmar till högstbjudande i takt att de blir lediga.

Det är inte tillåtet att ställa föremål eller annat i gångarna på grund av framkomlighet och brandsäkerhet. Styrelsen förbehåller sig rätten att forsla bort lösa föremål utan ytterliggare information.

Nycklar

Till våra säkerhetsdörrar ingick från början 4 + 4 nycklar till under och överlås.

Om du önskar göra kopior av port- eller hemnyckel, kontakta styrelsen via e-post och uppge önskat antal nycklar samt varje nyckels beteckning så gör styrelsen en beställning till leverantören. Därefter kan du hämta en rekvisition från den i styrelsen som är nyckelansvarig, så får du sedan själv hämta ut och betala din beställning hos leverantören. Denna rutin beror på att föreningen har en särskild nyckelserie som förutsätter beställning hos nyckelfirman från nyckelansvarig i styrelsen.

Namnskyltar

Dörren och namnskylten är en del av fastigheten och därmed styrelsens ansvar. Nya namnskyltar sätts upp av styrelsen med ny medlems efternamn vid överlåtelser. Om en medlem vill byta namn på sin namnskylt efter det, t.ex. om en sambo flyttat in som inte är medlem i föreningen, kan en beställning göras till styrelsen via e-post. Styrelsen kommer då att ombesörja beställning och uppsättning av ny namnskylt. Kostnaden för detta kommer sedan att betalas av medlemmen i form av faktura då det inte är en kostnad som ska drabba föreningen.

Tvättstugan

I vår tvättstuga finns dels en bokningsbar del innehållande två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp. Det finns även en tvättmaskin och en torktumlare som inte går att boka. Dessutom finns en mangel och en strykbräda. Regler för bokning och användning står angivna i tvättstugan.

Gården

Vi har en större gård som tillhör alla medlemmar. Föreningens medlemmar tar gemensamt hand om gården. Vi försöker anordna städdagar åtminstone en och ibland vid två tillfällen per år.

Under denna dag genomför vi städning av gemensamma utrymmen, trädgårdsskötsel samt ställer ut eller tar in våra trädgårdsmöbler. Ju fler vi är desto fortare går det och roligare blir det.

Ansvaret för gräsklippning delas av alla medlemmar. Alla hjälps alltså åt men här finns inget uppgjort schema utan vi kör under principen ”att man hjälper till när man ser att det behövs”. Gräsklipparen står i trädgårdsförrådet bredvid tvättstugan i källaren.

Vi har inget bokningssystem eller liknande för att nyttja gården. Om du vill nyttja gården för t.ex. en sammankomst så kontakta styrelsen.

Ansvaret för snöskottning och sandning är utlagt på entreprenad, men om du uppmärksammar is eller snö som kan ramla ner och skada någon så kontakta omedelbart styrelsen.

Annons
%d bloggare gillar detta: