Huset

Skötsel och felanmälan

Löpande fastighetsskötsel utförs av vår leverantör Loudden. Felanmälan vid t.ex. trasiga lampor i trapphuset, fel i tvättstugan eller liknande kan göras direkt och enklast på felanmalan@loudden.se.

Loudden kan även hjälpa dig vid fel i lägenheten. Som bostadsrättsinnehavare står du själv kostnaden för de flesta åtgärder i lägenheten.

Det går även bra att kontakta Loudden på Telefon: 08-545 415 54 (se louddens hemsida för telefontider). Övrig tid kan Jourmontör AB 08-657 77 22 kontaktas för akuta ärenden.

Bredband och TV

Bredband ingår i månadsavgiften, föreningen har avtal med Bahnhof som levererar bredband fiber med hastighet upp till 1 Gbit/s till alla lägenheter.

För att dra nytta av bredbandet måste varje enskild medlem ansluta sig genom att kontakta Bahnhofs kundtjänst på 010-510 00 00 eller via bahnhof.se/support och uppge att aktivering ska göras hos Brf Loket 7. Varje medlem har ett eget kundkonto, Mina Sidor, där man kan anmäla fel och eventuellt beställa flera tjänster utöver de som föreningen står för.

I varje lägenhet sitter ett modem eller tjänsteväljare, vanligtvis ovanför porten, dit en datakabel kan kopplas till en dator. För att få trådlöst nätvärk (WiFi) går det bra att koppla in valfri router eller mesh nätverk (föreningen står inte för router).

Det finns väldigt många sätt att se på TV nuförtiden. I det vanliga tv uttaget levereras det digitala grund-utbudet från det fria marknätet. Där kan man se de vanligaste kanalerna med en TV med inbyggd digitalbox. Vill man ha ännu fler kanaler via tv-uttaget kan man teckna ett enskilt avtal med Boxer.

Vill man istället ha TV kanaler levererade via fibernätet kan man teckna ett enskilt avtal med Bahnhof. Alternativt kan man abonnera på valfri Play-tjänst via sitt bredband och koppla det direkt till sin Smart-TV, AppleTV, Chromecast eller liknande teknik.

Ventilation

Huset har ett ventilationssystem i form av mekanisk frånluft (utsug) i kök och badrum, i köket via köksfläkten och i badrummet via takventilen. Systemet styrs via köksfläkten (modell Essvent fläkt i de flesta lägenheter). Lufttillförsel sker via spaltventiler i fönstren. För att ventilationen skall fungera optimalt måste köksfläkten alltid vara påslagen, dock räcker lägsta nivå.

Den som avser att byta ut befintlig Essvent fläkt måste se till att ny köksfläkt har samma teknik och egenskaper som den befintliga Essvent fläkten. Annan typ av fläkt får inte installeras, då ventilationssystemet i så fall upphör att fungera.

Den som avser att byta köksfläkt, eller på annat sätt vidta åtgärd i ventilationssystemet, är skyldig att före åtgärd inhämta godkännande från styrelsen.

Löpande rengöring av fläktanordningen, som bör utföras minst varje år, är det lägenhetsinnehavaren som svarar för.

Värme och vatten

Vår fastighet värms av fjärrvärme som är vattenburen genom fastigheten. Värmen regleras efter temperaturen och när det blir kallare kan det ofta upplevas att det tar lite tid innan värmen kommer igång ordentligt.

Efter sommaren har elementen stått avstängda en längre tid. På hösten när värmen sätts på igen kan det bildas luftfickor som gör att elementen inte blir riktigt varma. För att lufta elementen behöver du en elementnyckel eller en platt skruvmejsel och ett glas för att fånga upp vattnet. När det slutat pysa luft och istället bara kommer vatten i ett jämt flöde kan du skruva åt ventilen igen. Se http://www.luftaelement.se/.

Eldstäder

Många av våra lägenheter har eldstäder. Att elda rätt kräver rätt kunskaper. Nedan finns information och råd om hur du bäst eldar i kakelugnar och öppna spisar. Föreningen ansvarar för att sotning sker i enighet med gällande regler.

Förrådsutrymmen

Samtliga bostadsrättshavare har eget förråd på vind eller i källare. Det är inte tillåtet att ställa föremål eller annat i gångarna på grund av framkomlighet och brandsäkerhet. Styrelsen förbehåller sig rätten att forsla bort lösa föremål utan ytterliggare information.

Föreningen har även tre större förråd vilka hyrs ut till medlemmar till högsbjudande i takt att de blir lediga.

Nycklar

Om du önskar göra kopior av port- eller hemnyckel, kontakta styrelsen via e-post och uppge önskat antal nycklar samt varje nyckels beteckning så gör styrelsen en beställning till leverantören. Därefter kan du hämta en rekvisition från den i styrelsen som är nyckelansvarig, så får du sedan själv hämta ut och betala din beställning hos leverantören. Denna rutin beror på att föreningen har en särskild nyckelserie som förutsätter beställning hos nyckelfirman från nyckelansvarig i styrelsen.

Namnskyltar

Dörren och namnskylten är en del av fastigheten och därmed styrelsens ansvar. Nya namnskyltar sätts upp av styrelsen med ny medlems efternamn vid överlåtelser. Om en medlem vill byta namn på sin namnskylt efter det, t.ex. om en sambo flyttat in som inte är medlem i föreningen, kan en beställning göras till styrelsen via e-post. Styrelsen kommer då att ombesörja beställning och uppsättning av ny namnskylt. Kostnaden för detta kommer sedan att betalas av medlemmen i form av faktura då det inte är en kostnad som ska drabba föreningen.