Ekonomi

Förvaltning

Brf Loket 7 använder sig av Savetime Ekonomikonsult AB för ekonomisk och administrativ förvaltning. Dessa sköter allt från avisering, fakturering till bokföring och administration av pantsättningar. Har du frågor om din avgift kan du vända dig direkt till dem.

Kontakt
Tel: 08-640 80 46
E-post: info@savetime.nu

SaveTime Ekonomikonsult AB
Box 4072
102 62 Stockholm

Avgift

Avgiften till föreningen betalas månadsvis och aviseras vanligtvis av Förvaltaren antingen via post eller via e-faktura. Avgiften betalas via Bg nr 5476-8452 och skall vara föreningen tillhanda senast den sista dagen i varje månad. Vid betalning skall lägenhetsnummer och namn uppges.

Kontakta förvaltaren vid frågor om din avgift.

Årsredovisningar

Ekonomistyrning

Föreningens ekonomi kan grovt delas in tre huvudområden:

  1. Hyresintäkter och avgifter
  2. Drift, underhåll och administration
  3. Finansiella poster

Det är kassörens ansvar att säkerställa att i synnerhet dessa tre områden är i god kontroll i syfte att skapa en god ekonomi.

Hyresintäkter och avgifter

Föreningen har i fastigheten fem butikslokaler som genererar årliga hyresintäkter för föreningen. Trots att dessa utgör en signifikativ del av intäkterna är Brf Loket 7 ett så kallat Privatbostadsföretag (äkta bostadsrättsförening). Detta då intäkterna från butikerna med marginal understiger gränsvärdet i förhållande till den kvalificerade verksamheten.

En viktig del i styrningen av intäkterna är att säkerställa att föreningen har marknadsanpassade hyror på butikslokalerna och korrekt upprättade hyreskontrakt. I synnerhet när det sker överlåtelser mellan hyresgäster.

Avgifterna från medlemmarna är en viktig intäkt som normalt sett inte justeras förutom vid större förändringar i ekonomin. För justering krävs beslut på stämman.

Drift, underhåll och administration

I detta område ingår kostnader för drift där till exempel uppvärmning är en stor post. Vidare ingår kostnader för underhåll, både planerat och för reparationer, samt kostnader för administration som till exempel ekonomisk förvaltning och fastighetsförvaltning.

En viktig del av styrningen i detta område är att kontinuerligt se över föreningens avtal med externa leverantörer och säkerställa att de marknadsanpassade, till exempel genom att alltid ta in offerter från flera leverantörer, samt säkerställa att fakturering sker i enighet med avtalen.

Styrning av planerat underhåll som större renoveringar sker alltid i symbios med underhållsplan samt ekonomisk plan. Dessa kostnader aktiveras normalt sett.

Finansiella poster

Föreningens största kostnad har historiskt sett varit räntekostnaderna på föreningens lån. En mycket viktig del i styrningen av finansiella poster är därför att kontinuerligt söka pressa våra räntekostnader genom att förhandla med flera kreditinstitut. Föreningen har även ett separat räntekonto på SBAB där eventuell överlikvid sparas.

Föreningen söker även minska sin belåning och räntekostnader genom att amortera på föreningens lån när möjlighet ges. Föreningen har som mål att belåning ej ska överstiga 10000 kronor per kvadratmeter totalt sett.

Slutligen har föreningen också en allframtidsförsäkring hos Brandkontoret för vilken föreningen erhåller utdelning varje år.

Annons
%d bloggare gillar detta: